Skip to main content

Terapija celulita

Terapija celulita

Lečenje celulita nije uvek jednostavno. Neophodno je napraviti program kombinovanjem fizikalnih agenasa za svaku osobu pojedinačno. Jedino tako se može očekivati uspeh i mogućnost da se dobijeni efekat održi.

Statistika nas opominje da svaka druga žena boluje od celulita. Poražavajuća je činjenica da je sve veći procenat mladih žena koje imaju celulitis. Fizikalnom terapijom uz poštovanje kombinovanog fizikalnog programa se postiže dobar efekat. Potrebno je da se pacijentkinje posle otklanjanja celulita savetuju na koji način mogu bez teškoća da održe dobijen rezultat. Time pomažemo da se teškoće prevazidju i da se dobijen efekat zadrži.

Naše iskustvo je dalo najbolje rezultate kombinacijom SHOCK WAVE, PODVODNE MASAŽE i VIBRATORNOG TRENINGA sa MANUELNOM DOZIRANOM MASAŽOM.