Skip to main content

Termoterapija

Termoterapija

Deli se na:

  • KRIOTERAPIJU
  • TERMOTERAPIJU (u užem smislu)

Osim krioterapije u ordinaciji se primenjuje i:

  • KTD
  • PARFINOTERAPIJA
  • LEKOVITO BLATO

Primena nekog od oblika termoterapije zavisi od vrste bolesti koje lečimo.