Skip to main content

Fototerapija

Fototerapija

FOTOTERAPIJA je primena svetlosti u lečenju. U ordinaciji seprimenjuje svetlost koja se emituje iz veštačkih izvora.

Primenjujemo:

  • POLARIZOVANU SVETLOST
  • INFRACRVENU SVETLOST
  • BIOSTIMULATIVNI LASER.

Izvor za polarizovanu i infracrvenu svetlost su lampe, a za laseroterapiju aparati koji koriste laserski zrak različitih jačina, već prema tome koji efekat treba da se postigne.

EFEKTI FOTOTERAPIJE SU:

  • izražen antibol efekat
  • lokalna hiperemija
  • povećanje intraćeliskog metabolizma u predelu gde se aplikuju, a samim tim i smanjenje zapaljenja.