Skip to main content

Kinezi i ostala mehanoterapija

Kinezi i ostala mehanoterapija

Program kineziterapije se individualno pravi za svakog pacijenta. Program i doziranje vežbi je prema stanju povrede, godinama bolesnika i sposobnosti bolesnika za vežbanje kao preventivu novih povreda.

U okviru kineziterapije koriste se kineziološke sprave koje omogućavaju najbolji mogući tretman, koji donosi boljitak pacijentu.

Jedna od sprava je PRO - EFFECT koja se koristi za vibratorni trening.

ULTRA ZVUK je vid mehanoterapije kojim se vrši masaža bolesnog dela tkiva. Biološko dejstvo UZ je mehaničko, toplotno i hemijsko. Indikacije za primenu UZ su:

  • mialgije
  • miogelose
  • doistorsije
  • bursitis
  • svi oblici degenerativnog reumatijuma

VAKUUM MASAŽA se vrši aparatom OPTIMA. Indikacije su limfni edemi ruku il nogu različitih etiologija.

SHOCK WAVE je mehanoterapija kojom se razbijaju kalcifikati u tetivama i mišićima. Koristi se kod celulita kao i kod miogelosa. Zavisno od patologije koristi se i odgovarajući amplifikator preko koga se ordiniraju potrebni parametri.