Skip to main content

Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija predstavlja primenu električne struje u terapiji. Prema vrsti struje koju primenjujemo koriste se njeni različiti biološki efekti na organizam.

Ordinacija PHYSICAL je opremljena sa najsavremenijim aparatima za elektroterapiju pomoću kojih se mogu aplikovati: galvanska struja, interfertene struje, struje koje stimulišu bolesne i zdrave a hipotrofične mišiće, kratkotalasna i dugotalasna dijatermija, dijadinamične struje, TENS i dr. Aparati su bezbedni za bolesnike i najsevremenje tehnički osmišljeni.

Šta se postiže primenom elektroterapije u lečenju?

 • primenom galvanske struje, dijadinamičnih struja, TENS-a
 • smanjuje se bol - unošenjem lekova putem elektroforeze smanjuju se bolovi, povećava cirkulacija, deluje na nervne završetke u koži
 • ubrzava se cirkulacija
 • leče se parese i paralize perifernih nerava
 • povećavamo obim zdravih mišića kod hipotrohija istih
 • smanjujemo otok u zglobovima i u mišićima
 • koristimo mugučnost interferetnih struja za aplikaciju ukoliko bolesnik ima metal
 • kod spondiloze, koksartroze i gonartroze koristimo dubinsku toplotu
 • kod bolesnika sa hemiparesom ili hemiplegijom aplikuje se bio-feed-bec
 • kod osoba sa inkontinecijom stimuliše se sfinkter

AKO BOLUJETE OD:

 • NEURALGIA
 • AKUTNIH BOLOVA
 • ATROFIJA MIŠIČA
 • HEMIPARESE
 • MORBUS RAYNAUD
 • BURSITISA
 • TENDOVAGINITISA
 • FRACTURA
 • DISTORSIJA

I OSTALIH SPORTSKIH POVREDA

 • MORBUS SUDECKA
 • INKONTINECIJE

U OKVIRU FIZIKALNE TERAPIJE, MOŽETE DOBITI I ELEKTROTERAPIJU KOJA ĆE SMANJITI VAŠE TEGOBE.