Skip to main content

Magnetoterapija

Magnetoterapija

Primena magnetnog polja u terapiji je poznata od davnina. Prvi tekstovi potiču iz stare Kine hiljadu godina pre Nove ere. Za kraljicu Egipta Kleoptaru se zna da je nosila magnete da bi potvrdila i osvežila svoju lepotu.

  • Svaki magnet ima pozitivan i negativan pol. U savremenoj medicini se magnetno polje primenjuje na tri načina.
  • kao kratkotrajno delovanje jednog pola magneta
  • kao naizmenično delovanje oba pola magneta
  • kao dejstvo konstatnog magnetnog polja.

Ordinacija PHYSICAL koristi u terapiji aparate sa imuplsnim magnetnim poljem, tj magnetno polje sa naizmeničnim dejstvom niske frekvence. Ovaj oblik magnetnog polja je najefikasnije u lečenju i ima izraženo anlgetsko dejstvo.

Magneto terapija dela tela se postiže tako što se oboleli ili povredjen deo stavlja u magnetno polje. na primer kod LUMBALNOG SINDROMA pacijent leži u magnetnom polju tako da mu je magnetno polje centrirano na mesto bola. Magnetno polje stimuliše stvaranje kalusa i može se ordinirati kod metala u telu. Aparat za statičnu primenu magnetnog polja je MAXIMA, gde solenoid klizi po krevetu unutar koga se nalazi bolesnik.

Kod primene magnetnog polja za svaku bolest se mora precizno znati jačina i frekvenca magnetnog polja i vreme trajanje terapije.

MAGNETNO POLJE se primenjuje kod:

  • MIALGIJA
  • OSTEORTROZA
  • KONTRAKTURA
  • FRAKTURA - za stimulaciju stvaranje kalusa
  • OSTEPOROZE
  • SPORTSKIH POVREDA i dr

PREDNOST magneto terapije je u tome što se može primeniti i sa postojanjem metala u telu bolesnika, jer metal nije kontraindikacija za primenu. To je veoma često kod bolesnika posle operacje, preloma dugih kostiju ili kod onih koji imaju ugradjene proteze kuka ili kolena.

KONTRAINDIKACIJE za primenu magnetoterapije su poznate i moraju se poštovati. Odnose se pre svega na uzrast bolesnika kao i neka zapaljenjska i maligna stanja.