Skip to main content

O nama

Fizikalna medicina je deo medicine koja u lečenju obolelih i povredjenih koristi biološke efekte fizikalnih agenasa.

Svi terapeuti su diplomirali na Višoj medicinskoj školi u Zemunu i prošli su kroz individualnu obuku vezano za aparature i postupke koji se primenjuju u ordinaciji Physical

Ordinacija PHYSICAL je opremljena sa SVIM APARATIMA kojima može da se dobiju svi oblici energije u lečenju. Aparati su bezbedni za bolesnike, modernih tehnologija. Ordinacija ima kadu za podvodnu masažu i kadu za parcijalnu masažu. U terapiji se koristi i lekovito blato...

Oprema nam omogučuje da u lečenju koristimo kombinaciju agenasa koja bolesniku daju najbolji efekat i najbrže izlečenje.

Od dijagnostičkih aparata posedujemo aparat za ostedenzinometriju HOLOGIC SAHARA. Njime se utvrdjuje koštana gustina i postojanje osteporoze.

Prof. dr Olga S. Popović Mladenović specijalsta fizikalne medicine i rehabilitacije se više od trideset godina bavi lečenjem bolesnika fizikalnom terapijom. Od toga, još od 1993. godine, u svojoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju PHYSICAL. Veliko iskustvo i znanje, prenosi studentima koji se u ordinaciji i upoznaju prvi put sa najnovijim generacija aparata za fizikalnu medicinu. Ceo radni vek Prof. Olga Popović Mladenović radi sa pacijentima, kojima pomaže da im rehabilitacija bude uspešna. Lečenje bolesnika se pod njenim nadzorom sprovodi sa timom stručnih fizioterpeuta, koji su svi završili Višu fizioterepeutsku školu i koji su licencirani za rad sa aparatima moderne tehnologije.