Skip to main content

Osteoporoza

Osteoporoza

OSTEPOROZA je smanjenja koštane gustine, odnosno kada koštane ćelije gube kalcijum pa vremenom dolazi do razredjivanja kostiju. Smanjenje koštane gustine može biti fiziološko i patološko. Fiziološki koštana gustina se smanjuje kod žena sa menopauzom i kod oba pola u starosti kada dolazi do manje ugradnje kalcijuma u koštanu ćeliju, a i zbog manje resorbcije kalcijuma i vitamina D. Proučavanje, dijagnostikovanje i lečenje osteporoze je u velikoj meri postaknuto zbog čestih preloma koji su posledica slabosti kostiju. Ako se za hipertenziju može reci da je tihi ubica, onda se za osteoporozu može reci da je tihi lopov, koji postepeno oduzima kostima njihove rezerve dok kosti ne postanu toliko slabe da ne mogu da podnesu normalan mehanicki stres, tako da prelom može nastupiti pri veoma maloj traumi iii pri nekom naglom pokretu. U OSTEOPOROZI kao i hipertenziji postoji dug latentni period pre nego što se ispolje klinički simptomi iii komplikacije. Najcešce posledice su kompresivni prelomi pršljenova, prelom rebara, kuka, ramena i rucnog zgloba. Kod mnogih pacijenata starije životne dobi ovakvi prelomi cesto vezuju pacijenta za krevet do kraja života i to se najcešce završava fatalno po pacijenta. U trenutku otkrivanja osteoporoze koštana gustina se može popraviti samo za 5%, što kod osoba sa težom osteoporozom nije dovoljno. To ukazuje da su otkrivanje u najranijoj fazi i prevencija presudni za razvoj te podmukle bolesti.

Rizici za OBOLJEVANJE OD OSTEOPOROZE

 • Godine starosti ( koštana masa opada sa godinama)
 • Pol (žene su podložnije gubitku koštane mase, posebno posle menopauze)
 • Rani nedostatak ženskih polnih hormona
 • Hirurška menopauza
 • Prestanak menstruacije pre 50te god. života
 • Genetska predispozicija (postojanje osteoporoze kod bliskih srodnika povecava individualnu predispoziciju prema pojavi osteoporoze)
 • Stil života (pušenje, alkohol, slaba fizicka aktivnost, stres)
 • Neadekvatna ishrana sa smanjenim unosom kalcijuma)
 • Ostale bolesti koje ubrzavaju kotani gubitak iii uzrokuju nepokretnost
 • Hormonski poremecaji
 • Uzimanje lekova koji negativno uticu na koštani metabolizam (hormoni, glikortikoidi, hemoterapija, heparin, antikonvuizivi, imunosupresanti).

Otkrivanje, lečenje i sprečavanje osteoporoze

Smatra se da 25% žena posle menopauze boluje od osteoporoze. Učestalost osteoporoze raste sa godinama starosti, ali se u mnogim slučajevima komplikacije mogu prevenirati, ili bar minimizirati. Značajno je ponoviti da se simptorni pojavijuju tek u poodmakloj fazi. Osteoporoza se može na vreme OTKRITI, LEČITI i što je najvažnije SPREČITI. Denzitometrija je metoda za sigurno dijagnostikovanje stepena osteoporoze. Na osnovu rezultata denzitometrije a potom i laboratorije propisuje se adekvatno medikamentozno i fizikalno lecenje koje se sveobuhvatno sprovodi u klinici PHYSICAL.