Skip to main content

Dobrodošli: novosti, komentari i saveti od našeg stručnog medicinskog tima, kao i najnovije informacije u vezi naše prakse i doktora.

Osteoporoza

OSTEPOROZA je smanjenja koštane gustine, odnosno kada koštane ćelije gube kalcijum pa vremenom dolazi do razredjivanja kostiju. Smanjenje koštane gustine može biti fiziološko i patološko. Fiziološki koštana gustina se smanjuje kod žena sa menopauzom i kod oba pola u starosti kada dolazi do manje ugradnje kalcijuma u koštanu ćeliju, a i zbog manje resorbcije kalcijuma i vitamina D. Proučavanje, dijagnostikovanje i lečenje osteporoze je u velikoj meri postaknuto zbog čestih preloma koji su posledica slabosti kostiju. Ako se za hipertenziju može reci da je tihi ubica, onda se za osteoporozu može reci da je tihi lopov, koji postepeno oduzima kostima njihove rezerve dok kosti ne postanu toliko slabe da ne mogu da podnesu normalan mehanicki stres, tako da prelom može nastupiti pri veoma maloj traumi iii pri nekom naglom pokretu. U OSTEOPOROZI kao i hipertenziji postoji dug latentni period pre nego što se ispolje klinički simptomi iii komplikacije. Najcešce posledice su kompresivni prelomi pršljenova, prelom rebara, kuka, ramena i rucnog zgloba. Kod mnogih pacijenata starije životne dobi ovakvi prelomi cesto vezuju pacijenta za krevet do kraja života i to se najcešce završava fatalno po pacijenta. U trenutku otkrivanja osteoporoze koštana gustina se može popraviti samo za 5%, što kod osoba sa težom osteoporozom nije dovoljno. To ukazuje da su otkrivanje u najranijoj fazi i prevencija presudni za razvoj te podmukle bolesti.

Read more ...Osteoporoza